Onartutako udal ordenantzak eta arauak:

Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren gaineko zerga arautzen duen ordenantzaren aldaketa

Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren gaineko zerga arautzen duen ordenantzaren aldaketa

Hiri hondakin solidoak bildu eta deuseztatzeko zerbitzuaren zerga arautzen duen ordenantzaren aldaketa

Urkabustaizko Musika Eskola Publikoan ematen diren jarduerengatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketa

Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren gaineko zerga arautzen duen ordenantzaren aldaketa

Udal tasak arautzeko ordenantzen aldaketen behin betiko onarpena

Diru-laguntzen Ordenantza Orokorra

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Ordenantza

Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen ordenantza

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen zerga ordenantza

Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen ordenantza

Euskara ikasteko bekak arautzen dituen ordenantza

OHiritartze proiektuek bete beharreko gutxieneko baldintzak arautzen dituen ordenantza

Herrietako azpiegitura eta hobekuntza lanetarako udalerriko Administrazio batzarrei emango dizkien dirulaguntzak arautzen dituen ordenantza

Udal jabari publikoaren erabilera pribatua edo aprobetxamendu berezia dela eta ezarri beharreko tasak arautzen dituen Ordenantza

Udal etxebizitza tasatuak arautzen dituen ordenantza

Hiri eta Landa Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen Zerga Ordenantza

Presoen senideei garraiorako laguntza ekonomikoak ematea arautzen duen araudia

Kultura eta Kirol jarduerak, Euskara Sustatzeko jarduerak eta Gizarte jarduerak Antolatzeko Udal Dirulaguntzak arautzen dituen ordenantza

Udal jabari publikoaren erabilera pribatuarengatik edo aprobetxamendu bereziarengatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen Ordenantzao

ABehin betiko onartzea hiri hondakin solidoak bildu eta deuseztatzeko zerbitzuaren zerga arautzen duen ordenantza-2022

Musika Eskola Publikoko jarduerengatik 2012-2013 ikasturtean ordaindu beharreko tasa arautzen duen zerga ordenantza behin betiko onartzea

Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duen zerga Ordenantza

Urkabustaizko baratze ekologikoen erabilera eta funtzionamendurako araudia

Urkabustaizko Udalak administrazio batzarrei azpiegitura lanak eta herrietako ondarea hobetzekoak burutzeko ematen dizkien dirulaguntzak arautzen dituen ordenantza

Urkabustaiz Kultur Etxeko (UKE) araudia

Aparkatzeko txartela arautzen duen udal ordenantza

Jolastokiko jardueragatiko tasaren jarduera arautzen duen ordenantza