Udalaren urteko diru-sarrera eta gastuen aurreikuspena biltzen duen dokumentua da. Zertan eta zenbat gastatzen den finkatzen da aurrekontuan, eta gastu hori nola finantzatzen den, diru-sarreren bitartez.

Aurrekontu orokorrak dira Urkabustaizko Udalaren ekonomia dokumentu nagusia; izan ere, dokumentu horrek Udalaren beraren, jokabide ekonomikoa ezartzen du, aurrekontuei dagokien aldirako.