OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA

ZERBITZU OROKORRAK

 • Herritarrei informazioa, balorazioa eta orientazioa ematea, beren eskubide sozialei eta eskubide horiek gauzatzeko baliabideei buruz.
 • Bizikidetza-zerbitzuak edo programak eskaintzea, interesa duen  pertsonaren bizilekuan bertan laguntza-jarduerak eskainiz.
 • Dagozkien zerbitzuen tramitazioa kudeatzea.
 • Emandako zerbitzuen jarraipena.

Nork eska dezake: Udalerriko edozein herritarrek, edo bere ordezkariak.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:  Zerbitzu bakoitzari dagokiona.

Kostua: Zerbitzuaren edo baliabidearen arabera, doakoa izan daiteke, edo Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen edo Eusko Jaurlaritzaren prezio publikoen araudiaren araberako kostua izango du.

Prozeduraren epea: epea, eskatutako zerbitzuaren edo baliabidearen araberakoa izango da.

Ezarri beharreko araudia: Zerbitzu edo baliabideari dagokiona.

INFORMAZIOA ETA KONTAKTUA

Non eskatu behar da:

ALDEZ AURREKO HITZORDUA, telefonoz:

Astelehen eta ostegunetan, 8:00etatik 15:00etara 945 455011

Asteazken edo ostiraletan, 8:00etatik 15:00etara 945 430460

Informazio gehiagorako, deitu zenbaki honetara: 945 430167 (Gorbeialdeko Kuadrilla)

MENPEKOTASUNA ETA ADINEKO PERTSONAK
 • Menpekotasunaren balorazioa
 • Etxez etxeko laguntza-zerbitzua
 • Eguneko Zentroa, eta Eguneko  Arretarako Landa-Zentroa.
 • Adinekoen Egoitza, eta Etxebizitza Komunitarioa
 • Familia Inguruneko Zaintza-lanengatik Laguntza Ekonomikoa
 • Laguntzaile Pertsonalari dagokion Laguntza Ekonomikoa
 • Zerbitzuari Lotutako Laguntza Ekonomikoa, atseden modalitatean, edo ohikoan
 • Zaintzaileei laguntzeko programa, “zaintzeko zaindu”:
  • Laguntza psikologikoa
  • Elkarri laguntzeko taldeak
 • IMSERSO: Termalismo sozialerako eta oporretarako programak
 • Tele-laguntza zerbitzua
DESGAITASUNA EDO BURUKO GAIXUOTASUNA DUTEN PERTSONAK
 • Menpekotasunaren balorazioa
 • Desgaitasunaren balorazioa
 • Mugikortasun-baremoaren balorazioa
 • Aparkatzeko txartela
 • Taxit
 • Garraio egokitua
 • Autonomia Pertsonalerako Zentroa
 • Laguntza Teknikoak
 • Eguneko Zentroa, eta Zentro Okupazionalak
 • Egoitza, eta Etxebizitza Komunitarioa
 • Etxez etxeko laguntza zerbitzua
 • Buruko gaixotasuna duten pertsonentzat, eta/edo beren senideentzat psikoheziketa arloko laguntzarako programa
 • Programa de apoyo psicoeducativo a personas con enfermedad mental y/o sus familiares
 • Familia Inguruneko Zaintza-lanengatik Laguntza Ekonomikoa
 • Zerbitzuari Lotutako Laguntza Ekonomikoa, atseden modalitatean, edo ohikoan
 • Zerbitzuari Lotutako Laguntza Ekonomikoa, atseden modalitatean, edo ohikoan
ADINGABEAK ETA FAMILIA
 • Babesgabetasunaren balorazioa eta diagnostikoa
 • Bizilekuan gizarte- eta hezkuntza-eskuhartzea egiteko programa
 • Arreta psikoterapeutikoa
 • Familia ugariaren titulua
GENERO INDARKERIA
 • Hegoak elkartea bideratzea: laguntza psikologikoa eta aholkularitza juridikoa. 
 • Erasotzailearentzako arreta psikologikorako zerbitzua
 • Genero indarkeria jasan duten emakumeentzako harrera-bizilekua
 • Genero indarkeria jasan duten emakumeentzako laguntza-programa
 • Genero indarkeria jasan duten emakumeentzako laguntza egonomikoak
 • Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren jarraipena
ARRISKU EGOERAN EDO BAZTERKERIAN DAUDEN PERTSONEN GIZARTE-INKLUSIOA
 • Gizarte-inklusiorako zerbitzua:
  • Laguntza-teknikaria
  • Inklusiorako baliabideak
 • Bazterkeria-egoeraren hasierako balorazioa.
 • Gizarteratze-bidean dauden norbanakoentzako laguntza ekonomikoak.
 • Gurutze  Gorriaren elikagai-bankua.
 • Gurutze Gorriaren pobrezia energetikoaren zerbitzua.
 • 0 eta 18 hilabete arteko adingabeentzako elikagai kit-a.
 • Cáritas-ekin koordinazioa, zenbait beharri aurre egiteko.
ZERBITZU EKONOMIKOAK
 • Gizarte-larrialdirako laguntzak
  • Alokairu-gastuak
  • Etxebizitzaren mailegua amortizatzeko gastuak.
  • Energia-gastuak: argindarra eta gasa.
  • Bestelako gastuak: ura, estolderia, hondakinak, OHZ, komunitatearen kuota, etxebizitzaren asegurua.
  • Aldez aurreko zorpetzea.
 • Beharrizan-egoeran dauden pertsonentzako laguntza bereziak
 • DBE eta EPO laguntzei buruzko informazioa, eta tramitatu behar denean laguntza
 • Kontribuziozkoa ez den pentsioa, erretiroari edo desgaitasunari dagokiona
 • Gizarte Ongizaterako Funtsa
ETXEBIZITZA
 • Etxebidera bideratzea
 • Alokabiderekin koordinazioa
 • Etxegabetzeak: 
  • Etxebizitza berria bilatzeko laguntza
  • Fidantza ordaintzen laguntzeko laguntza ekonomikoa
  • Etxebideren esleipen zuzena jasotzeko eskaera
  • Aterpetxean plaza eskatzea, eta bertako egonaldiaren jarraipena egitea