KLIMA ETA ENERGIA JASANGARRI AKZIO PLANA

Udalak klima aldaketari aurre egiteko eta horretara egokitzeko plan bat du, eta plan hori berrikusten eta eguneratzen da energia legeen arabera.