Urkabustaizko Ostalaritza, egoera berrira egokitzeko gakoak

Atzo, 2020ko maiatzaren 22an, SND/427/2020 Osasun Ministerioaren agindua argitaratu zen BOEn. Agindu horrek zenbait neurri malgutu eta aurreratzen ditu, bai udalerriei, bai udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko erakundeei zuzenduta; izan ere, udalerrien ehuneko laurogeita hamarrek 10.001 biztanle baino gutxiago dituzte, eta horietan biztanleen ehuneko hogei baino ez dira bizi. Udalerri horiek osatzen dute Estatuko landa-ingurunearen zatirik handiena, eta biztanleria-dentsitate txikia dute, 100 biztanle baino gutxiago kilometro koadroko, eta hilaren 24an EHAAn 12/2020 Dekretua argitaratu da, hura osatzeko.

Ostalaritza-zerbitzuei dagokienez, laburpen gisa, honako hau adierazten da:

Lokalean kontsumitzeko ostalaritza- eta jatetxe-establezimenduak berriz ireki ahal izango dira, diskoteken eta gaueko aisialdiko tabernen lokalak izan ezik, 2020ko maiatzaren 22tik aurrera, betiere edukieraren ehuneko berrogeita hamar gainditzen ez bada eta hurrengo paragrafoetan aurreikusitako baldintzak betetzen badira:

* – Lokalaren barruan, mahaian eserita edo mahaiak elkartuta baino ezin izango da kontsumitu; era berean, establezimenduan bertan eramateko janaria eta edaria eskatu ahal izango da.

* – Mahaien edo, hala badagokio, mahaien multzoen artean bi metroko distantzia fisikoa mantentzen dela ziurtatu beharko da.

* – Bezeroaren artean garbitu eta desinfektatuko da ekipamendua, bereziki mahaiak, aulkiak eta harremanetarako beste edozein azalera.

* – Autozerbitzuko produktuak kenduko dira, hala nola ahozapiak, zotzak, ozpina eta olioa… edukitzeko ontziak.

* – Bezeroek, bisitariek edo erabiltzaileek komunak erabil baditzakete, komunen gehienez pertsona bakarra egon ahal izango da aldiko. Komun horien garbiketa eta desinfekzioa indartu beharko dira, betiere osasungarritasun- eta higiene-egoera bermatuta.

* – Establezimenduaren edo lokalaren sarreran eta komunen irteeran, gel hidroalkoholikoen edo desinfektatzaileen banagailuak eduki beharko dira; eta erabiltzeko moduan egon beharko dute beti.