“Etxean Zurekin” Foru programak aukera ematen du mendekotasuna duten pertsonei etxez etxeko janaria emateko zerbitzua erabiltzeko. Honetan datza:

-. Etxez etxeko otordu-hornidura: bi zerbitzu (bazkaria eta afaria), eta pertsonako eta hornidurako 7 euroko prezio publikoa ezartzen da.

-. Elikagaiak eta premia biziko produktuen erosketa.

Salbuespen gisa, etxez etxeko otordu-horniduraren prestazioa hornidurarako eskubidea eman zaien pertsonekin bizi diren ezkontide edo senideengana zabalduko da. Zerbitzu-zabaltze hori GOFEko zerbitzu teknikoek onartu beharko dute.

Urkabustaizen eraginpean dauden pertsonak:

Arabako Lurralde Historikoan erroldatutako pertsonak, hala eskatzen duen edozein mendetasun-maila aitortuta dutenak eta zerbitzu teknikoek aldeko balorazioa ematen dieten kasuak dituztenak.

Prozedura

Zerbitzu hori jasotzeko eskubidea eskatzeko eta aitortzeko, interesdunak telefono bidez eskatu beharko dio erreferentziako gizarte-langileari, 945 430460 eta 945455011 telefonoetan.

Neurri horiek indarrean jarraituko dute Euskadiko Babes Zibileko Planaren alarma-, salbuespen- edo setio-egoerak eta/edo osasun-alertako egoerak eta aktibazioak irauten duten bitartean.

Kontsultatu foru dekretu osoa.