Zabalik dago 2022ko udal zergak eta tasak kobratzeko epea.

Honako kontzeptuak daude barne:

-Landa eta hiri ondasun higiezinen gaineko zerga eta ezaugarri berezietako ondasun higiezinen gaineko zerga.

-Hiri hondakin solidoak biltzeko zerbitzuaren tasa.

-Auzo-taxi lizentzia.

Ordaintzeko epea 2022ko maiatzaren 31tik uztailaren 31ra bitartekoa da.