Gorbeia Inguruetako Partzuergoak, zaborrak bildu eta garraiatzeaz arduratzen denak, zerbitzuaren tasaren prezioa erabaki zuen datorren urterako, urriaren 8an egindako batzarrean.

Ekitaldian, aurtengo gastuen aurreikuspenaren berri eman zen, baita datorren urterako aurrekontuen berri ere (ikus beheko taula). 2021erako gastuen aurreikuspena 631.381 eurokoa da, hau da, % 4ko igoera, 2020rako aurreikusitako azken kostuarekin alderatuta. Igoera zerbitzuaren esleipen berriari zor zaio, oraindik prozesuan baitago.

Hainbat aukera aztertu ondoren (besteak beste, datorren urterako tasak izoztea), aurrekontu-orekari eustea eta tasak % 4 igotzea adostu zen. Igoera horren ondorioz, Urkabustaizko Udalak 77.794,34 €ordaindu beharko ditu 2021ean zerbitzu hori emateagatik. Urkabustaizko bizilagun bakoitzarentzat tasaren % 4ko gehikuntza hori aplikatzeak urtean 3 euroko gehikuntza dakar.

Komunitate-konpostajeko zerbitzua
Bestalde, duela gutxi, urtebeterako esleitu da Komunitate-konpostajearen zerbitzua mantentzeko zerbitzua. Administrazio-dokumentazioa eta, beraz, behin betiko esleipena egiaztatu ezean, Verican soluciones de Compostaje SL enpresari esleitu zaio, 21.112 euroren truke.

Konpostaje-eremuak.
Aramaio 2 gune, 8 konpostagailu guztira
Legutio 4 zona, 10 konpostagailu guztira
Urkabustaiz 2 gune, 8 konpostagailu guztira
Zigoitia 3 zona, 14 konpostagailu guztira
Zuia 2 zona, 8 konpostagailu guztira

Zerbitzuan sartu diren zereginen artean daude:

Asteko bisita bakoitzean, hezetasuna, tenperatura eta betetze-maila kontrolatzeko lanak egingo dira, baita datuak hartu eta mantentze-lanak egiteko beste lan batzuk ere, hala nola iraultzea, aireztatzea, ureztatzea, egituratzailea ekartzea, intsuldaketak, husteak eta bahetzeak, etab.
Berariazko programa informatiko bat izango da lanak antolatzeko eta bisita bakoitzeko datuak biltzeko, eta Partzuergoak esleitutako arduradunekin partekatuko dira. Covid-19 prebentzio-neurrien protokoloak zehazten dira.
Bisita gehiago egitea proposatzen da, komunitateko konpostaje-eremuetan gerta daitezkeen gorabeherak azkar eta eraginkortasunez konpontzeko, beharrezkoa izanez gero, eta hautemandako gorabehera bakoitzerako irtenbide espezifiko bat proposatzea.
Etengabeko arretarako telefono bat eskaintzen da gorabeherak eraginkortasunez konpontzeko.
Gainera, urtean analisi bat egin beharko da komunitateko konpostaje-eremu bakoitzeko.
Beharrezkoak diren koordinazio-bilerez gain, Partzuergoak izendatutako arduradunekin.

“Gainerakoa” zatikiko zabor-tonen bilakaerari buruzko zenbait datu aurkezten ditugu. Partzuergoak urtero jasotzen du, Gasteizko (Jundiz Mendebaldea) hiri-hondakinak tratatzeko instalaziora eramateko, konpostaje komunitarioko eremuen balizko eraginarekin.
2013. urtea: 2.741 t ( % 0,26ko igoera aurreko urtearekin alderatuta).
2014. urtea: 2.715 t ( % 0,95eko jaitsiera aurreko urtearekin alderatuta).
2015. urtea: 2.774 t ( % 2,17ko igoera aurreko urtearekin alderatuta).
2016. urtea: 2.750 t ( % 0,87ko jaitsiera aurreko urtearekin alderatuta).
2017. urtea: 2.724 t ( % 0,95eko jaitsiera aurreko urtearekin alderatuta).
2018. urtea: 2.722 t ( % 0,07ko jaitsiera aurreko urtearekin alderatuta).
2019. urtea: 2.604 tona ( % 4,34ko jaitsiera aurreko urtearekin alderatuta).
2020. urtea: 2.600 t (aurreikuspena, txostenaren datako datu-proiekzioan oinarrituta)

Otros datos de la recogida de residuos domésticos en Gorbeialdea
Fuente: Consorcio de Estribaciones del Gorbea